dijous, 1 de novembre de 2012

GRAVA

dama ans benan a grava  com al tro ans xupa la ma i am semvla cal jan ans gravara